ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

 

обявление цени 2021 г_1

 

 "ВиК - Берковица" ЕООД уведомява своите потребители, че с

Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г на КЕВР са утвърдени,

считано от 01.01.2021 г следните цени без ДДС на ВиК услуги,

предоставяни от "ВиК - Берковица" ЕООД:

- доставяне вода на потребителите - 0,895 лв/м3

- отвеждане на отпадъчни води- 0,171 лв/м3