ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

обявление на намерение за промяна цените на предлаганите услуги съгласно разработен БП 2022-2026 г