ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

спиране на водоподаването

Поради отстраняване на водопроводна авария на довеждащ водопровод ф 300 АЦ тръби, захранващ с вода Напорен резервоар "Алчов баир", е спряно водоподаването към резервоара и съответно към разпределителната мрежа на

гр. Берковица.

Очаква се възстановяване на нормалното водоподаване към потребителите да стане в рамките на деня.