ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 2

На вниманието на потребителите от гр. Берковица

Със свое писмо №  ЗП-01-22-5 от 03.07.2023 г Директорът на РЗИ - Монтана отменя

предписание № ЗП-01-22 от 15.06.2023 г