ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

важно съобщение 1

На вниманието на потребителите от с. Гаганица

Със свое писмо № ЗП-01-37-4 от 03.07.2023 г  Директорът на РЗИ - Монтана отменя 

предписание № ЗП-01-37 от 20.06.2023 г