ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

230619 - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на потребителите от гр. Берковица

Във връзка с продължителните обилни валежи и обявеното бедствено положение в гр. Берковица

по Предписание № ЗП-01-22-1 от 15.06.2023 г на РЗИ - Монтана  за провеждане на задължителни

хигиенни и противоепидемични мерки водата се обеззаразява  с увеличено количество дезинфeктант.

До второ нареждане водата да се ползва за битови цели. Ще бъде извършен допълнителен мониторинг.

УПРАВИТЕЛ