ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

обявление намерение за пормяна цени на услуги съгласно БП 2022-2026 г

„ВиК – Берковица” ЕООД

 

на база разработен и предложен за утвърждаване от КЕВР БП 2022-2026 г

 

 
 

ОБЯВЯВА

 

намерение за промяна на цените на предлаганите услуги, както следва:

 

 

Вид услуга

мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Доставяне вода на  потребителите

лв./ м3

1,253

1,392

1,541

1,723

1,936

Отвеждане на отпадъчни води

лв./ м3

0,219

0,242

0,267

0,296

0,327

 

Цените са без ДДС                                    

                                                                                инж. Йордан Йорданов -прокурист