ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

поради подмяна на ВО

Поради подмяна ан ВО на бл. 3, бул. Мрамор в гр. Берковица на 13.08.2021 г

временно ще бъде спряно водоподаването в централна градска част