ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

спиране на водоподаването

Поради възникнала водопроводна авария  на захранващата тръба за гр. Берковица  от НР "Алчов баир" временно ще бъде спряно водоподаването към града на 19.01.2021 г до отстраняване на повредата