ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

поради отстраняване на теч на ВО

Поради отстраняване на теч от ВО на бл. 6, жк "Изгрев", гр. Берковица на 05.10.2020 г ще бъде спряно водоподаването в района на

жк "Изгрев" до отстраняване на повредата