ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

съгласно писмо № 274/05.06.2020 г на ВиК ООД - Монтана

С писмо № 274 / 05.06.2020 г ВиК ООД - Монтана уведомява, че поради ремонтни дейности на трасето между пречиствателната станция и главна разпределителна шахта на 09.06.2020 г / вторник / между 9,00 и 16,00 ч ще бъде спряно водоподаването от ХВ "Среченска бара"  за Берковица.

Засегнати от спирането на водоподаването ще са: кв. Раковица в гр. Берковица и селата Ягодово, Слатина, Мездрея, Комарево, Бокиловци, Балювица, Боровци, Замфирово и Пърличево.

Кметовете на населените места са уведомени за спирането на водоподаването.