ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

поради отстраняване на авария

Поради отстраняване на водопроводна авария в гр. Берковица, ул. Александровска / в района на ОМВ / ще бъде спряно водоподаването 

на 02.03.2020 г ог 11 - 16 ч . Засегнати от спирането ще са следните потребители: МБАЛ, Т- маркет, Гранична полиция, хк Изгрев- бл 26

и промишлените предпирятия под ОМВ, ветеринарна лечебница, бивш МТС, подстанция и газ станция.