ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

поради отстраняване на авария

Поради отстраняване на водопроводна авария на ул. "Елин Пелин" ще бъде спряно водоподаването в кв. Беговица на 24.02.2020 г  от 11.00ч до 14,00 ч

Засегнати от спирането ще са абонатите от кв. Беговица и жк Заряница - бл. 34, 31-33, 4-7, 15-17, 18-20, 10,12,13