ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

поради отстраняване на авария

Поради отстраняване на водопроводна авария в гр. Берковица, ул. "Кирил и Методий", в района на стадиона ще бъде спряно водоподаването на 21.02.2020  г в кв. Беговица за периода от 10,00 ч до 14,00 ч

Засегнати от спирането ще са потребителите от кв. Беговица и кв. Заряница - бл. 34; 31-33; 4-7; 15-17; 18-20; 10.12 и 13