ВиК Берковица
Водоснабдяване и канализация

поради отстраняване на авария

 ВиК - Берковица ЕООД уведомява своите потребители, че поради отстраняване на авария на довеждащ водопровод, захранващ НР "Алчов байр" - извън строителните граници на гр. Берковица ще бъде спряно водоподаването към потребителите от кв. Беговица и част от жк "Заряница" - блоковете 1,2,3,5,6,7,15,16,17,18,19,20,10,12,13,31,32,33,34, както и притока към НР.

Очаквано възстановяване на водоподаването - 13,00 ч